Blog List

Blog List

Atamer Hukuk

Vesayet Düzenlemesindeki Hatalar

Vesayet Düzenlemesi Vesayet ve kayyımlık Medeni Kanunun 396. ve 494. maddeleri arasında 98 maddeyle düzenlenmiş, vesayet sebepleri, vasinin atanması, görevleri, vesayetin sona ermesi çok detaylı şekilde yazılmıştır. Ama bu maddeler arasında bir kişinin vesayet altına alınmasını kimin talep edebileceği ve hangi vesayet sebebi için ne tür ön delil sunması gerektiği kanuna yazılmamıştır. Kanundaki bu boşluk […]

Atamer Hukuk

Madde Atıflarında Parantez Kullanılması Önerimiz

Mevzuat Atıflarında Slash Karakteri Türkiye’de belirli bir kanun/yönetmelik maddesine atıf yaparken madde ile fıkrayı slash (/) karakteri kullanılmaktadır. Örneğin TCK 125/1 dendiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrası ifade edilmiş olmaktadır. Madde metninde fıkradan sonra gelen bent veya alt bent söz konusu olduğunda ise fıkra ile bendi ayıran bir karakter kullanılmamakta ve fıkra ile […]

Atamer Hukuk

Delil Karartma Suçu Düzenlemesindeki Hatalar

Delil Karartma Suçu Delil karartma suçu Türk Ceza Kanunu’nun 281. maddesinde düzenlenmiş olan ve maalesef tanım olarak madde metninde çok kötü yazılmış bir suç tipidir. TCK madde 281/1: “Gerçeğin meydana çıkmasını engellemek amacıyla, bir suçun delillerini yok eden, silen, gizleyen, değiştiren veya bozan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kendi işlediği […]

Atamer Hukuk

Haksız Tahrik Uygulamasındaki Hatalar

Haksız Tahrik Haksız tahrik Türk Ceza Kanunu madde 29’da düzenlenmiş olan genel bir savunma türüdür. Buna göre haksız bir eylemin neden olduğu meydana getirdiği öfke veya yoğun üzüntünün etkisi altında suç işlenmesi durumunda bu husus cezada indirim nedeni teşkil etmektedir. Haksız tahrike ilişkin TCK’nın 29. maddesi şu şekildedir: “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya […]

Atamer Hukuk

Kişisel Veri Suçlarındaki Hatalar

Kişisel Veri Suçları TCK 135 ve 136’da düzenlenmiş suçlar konusunda Türkiye’de büyük bir yanlış anlama ve haliyle yıllardır süren yanlış bir uygulama var. Dolayısıyla yok yere bu suçlardan ceza alan onbinlerce kişi var. Bu büyük ve yaygın yanlış anlamayı izah etmek için önce “veri” ve “kişisel veri” kavramlarını açıklamak gerekiyor . Veri, kişisel verileri de […]

Atamer Hukuk

Doğrudan ve Çapraz Sorgu

Çapraz Sorgu Çapraz sorgu esasen Anglosakson hukuk sistemlerinde mevcut olan bu nedenle Türkiye’de pek iyi bilinmeyen hukuki kavramlardan birisi. Nitekim çapraz sorgu denince sanki tanığın veya sanığın adeta çapraz ateşe tutulur gibi her iki taraftan çapraz sorulara tabi tutulması veya soru-cevap şeklinde ardışık sorular sorulması akla gelebiliyor. Aslında çapraz sorgu bir tarafın tanığına karşı taraf […]

Atamer Hukuk

Türkiye’de Hukuk Eğitimi Sorunu

Akademik Kadro Problemi Türkiye’de hukuk sorunu sorunlu bir hukuk eğitimiyle başlıyor. Ülkemizde toplam 91 tane hukuk fakültesi bulunuyor. Bir hukuk fakültesinde ortalama 15 ana bilim dalı bulunmaktadır ve her ana bilim dalı için en az 1 profesör kadrosu gerektiğini varsaysak bir hukuk fakültesi kurmak için en az 15 profesöre ve ideal olarak da 30 profesöre […]

Atamer Hukuk

CMK’daki Hatalı Tutuklama Sistemi

Tutuklama Sistemindeki Yanlışlıklar Kötü yazılmış ceza yasalarımız nedeniyle çok uzun yıllardır tutuklama kurumu ülkemizde çalışmıyor ve tutuklamalar peşin verilen cezaya dönüşüyor. CMK’daki sığ düzenlenmiş kefalet (güvence) kurumu adeta süs olsun diye kanuna konulmuş gibi neredeyse hiç uygulanmıyor. Kaçma şüphesi ve delil karartma şüphesi gibi saçma sapan soyut sebepler ve ihtimaller güya tutuklama gerekçesi oluyor ve […]

Atamer Hukuk

Türkiye’deki Hatalı İfade Alma Yöntemi

İfade Alma Yöntemindeki Hatalar Ceza hukukunun en temel işlemi hiç kuşkusuz ifade almaktır. Zira, ceza soruşturmaları ve ceza davaları büyük oranda alınan ifadeler üzerine kurulur. Gerek müştekinin gerek şikayetçinin gerekse tanıkların ifadeleri önemli delil teşkil ettiğinden pek çok soruşturma ve davanın sonucu bu ifadelere göre şekillenir. Bir başka ifadeyle, alınan bu ifadelerin içeriği soruşturma veya […]

Atamer Hukuk

Dosya Numaralandırma Sistemi Önerimiz

As part of our vision we also aim to enable businesses and individuals across India with tools to participate in the huge digital supply chain opportunity of the future. Over 5000 businesses have already partnered with Delhivery and have access to our infrastructure and technology.