Gün: 11 Mayıs 2024

Atamer Hukuk

Arama Kararlarındaki CMK Hatası

Arama & El Koyma Kararı Çok sayıda hata barındıran CMK’daki dikkat çekici bir başka önemli yanlış ise arama el koyma kararlarını düzenleyen CMK 119(2) maddesidir. Bu madde arama kararında bulunacak detay olarak aşağıdaki üç unsuru belirtmiştir. • Aramanın nedenini oluşturan fiil, • Aranılacak kişi ve aramanın yapılacağı adres, • Kararın geçerli olacağı süre. İlk bakışta […]