Gün: 16 Mayıs 2024

Atamer Hukuk

HMK Madde 49 Eleştirisi

HMK Madde 49 HMK’daki çok sayıda sorunlu maddeden birisi de madde 49’dur. “Hakimin Hukuki Sorumluluğu” başlığı altında düzenlenmiş olan 49. madde hakimlerin kusurlu yargılama faaliyetinden dolayı devlet aleyhine tazminat davası açan ve davası esastan reddedilen kişiye 5.000 TL’ye kadar disiplin para cezası verilmesini öngörmektedir. Madde metni şu şekildedir: “Dava esastan reddedilirse davacı, 500 Türk Lirasından […]