Gün: 17 Şubat 2024

Atamer Hukuk

Madde Atıflarında Parantez Kullanılması Önerimiz

Mevzuat Atıflarında Slash Karakteri Türkiye’de belirli bir kanun/yönetmelik maddesine atıf yaparken madde ile fıkrayı slash (/) karakteri kullanılmaktadır. Örneğin TCK 125/1 dendiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrası ifade edilmiş olmaktadır. Madde metninde fıkradan sonra gelen bent veya alt bent söz konusu olduğunda ise fıkra ile bendi ayıran bir karakter kullanılmamakta ve fıkra ile […]