Madde Atıflarında Parantez Kullanılması Önerimiz

atıflarda parantez
Atamer Hukuk

Mevzuat Atıflarında Slash Karakteri

Türkiye’de belirli bir kanun/yönetmelik maddesine atıf yaparken madde ile fıkrayı slash (/) karakteri kullanılmaktadır. Örneğin TCK 125/1 dendiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrası ifade edilmiş olmaktadır. Madde metninde fıkradan sonra gelen bent veya alt bent söz konusu olduğunda ise fıkra ile bendi ayıran bir karakter kullanılmamakta ve fıkra ile bendin paragraf tanımlayıcıları birleşik yazılmaktadır. Örnek TCK 125/3a veya CMK 140/1a2 gibi…


Alternatif Öneri ABD Sistemi

ABD’de mevzuatta yer alan madde, fıkra, bent ve alt bentleri ayırmak için çok basit ve işlevsel bir yöntem olarak sadece parantez kullanılmaktadır. Üstelik madde metni fıkra da olsa bent de olsa alt bent de olsa sadece parantez kullanılmakta ve bahsi geçen metnin fıkra mı bent mi alt bent mi olduğu ise parantez sıralamasına göre değişmektedir. İlk parantez fıkra, ikinci parantez bent, üçüncü parantez ise alt bent oluyor.
 
Bu sistemi kullandığımızda yukarıdaki TCK ve CMK bent ve alt bentlerini şu şekilde yazılır:
 
TCK 125(3)(a)
CMK 140(1)(a)(2)
 
Bu yazım şekli hem daha basit hem daha işlevseldir. Nitekim bir alt bent “CMK 140/1a2” yerine “CMK 140(1)(a)(2)” olarak yazıldığında okunup anlaşılması da daha kolaydır. Tüm bunlara ek olarak mevzuat atıflarında henüz Türkçe bir karşılığı olmayan slash (/) karakteri yerine parantez kullanmak yine daha makul olacaktır. Son olarak Windows işletim sisteminde slash (/) karakteri içeren bir dosya ismi kullanmanın mümkün olmadığını da belirtelim.
Bu arada hatırlatalım dosya numaralandırma sistemi önerimiz başlıklı bir başka yazımızda da dosya numaralarında slash karakteri yerine harf kullanılmasını önermiştik.

Av. Dr. İlker Atamer