Kategori: Genel

Atamer Hukuk

Türkiye’de Noterlik Sorunu

Türkiye’de Noter Sorunu Çağın Gerisindeki Noterlik Anlayışı Ülkemizde e-imza ve e-devlet uygulamalarına geçildi ama hala e-noterlik uygulamasında 1 milim yol kaydedilemedi. Yurt dışında e-noter uygulaması var ve vatandaşlar bazı noter işlemleri için notere kadar gitmeden noterin internet sitesi üzerinden online işlem yaptırabiliyor ve online evrak tasdiki yaptırabiliyor. Noterler elektronik imza veya elektronik damga ile dijital […]

Atamer Hukuk

Vesayet Düzenlemesindeki Hatalar

Vesayet Düzenlemesi Vesayet ve kayyımlık Medeni Kanunun 396. ve 494. maddeleri arasında 98 maddeyle düzenlenmiş, vesayet sebepleri, vasinin atanması, görevleri, vesayetin sona ermesi çok detaylı şekilde yazılmıştır. Ama bu maddeler arasında bir kişinin vesayet altına alınmasını kimin talep edebileceği ve hangi vesayet sebebi için ne tür ön delil sunması gerektiği kanuna yazılmamıştır. Kanundaki bu boşluk […]

Atamer Hukuk

Madde Atıflarında Parantez Kullanılması Önerimiz

Mevzuat Atıflarında Slash Karakteri Türkiye’de belirli bir kanun/yönetmelik maddesine atıf yaparken madde ile fıkrayı slash (/) karakteri kullanılmaktadır. Örneğin TCK 125/1 dendiğinde Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesinin birinci fıkrası ifade edilmiş olmaktadır. Madde metninde fıkradan sonra gelen bent veya alt bent söz konusu olduğunda ise fıkra ile bendi ayıran bir karakter kullanılmamakta ve fıkra ile […]

Atamer Hukuk

Türkiye’de Hukuk Eğitimi Sorunu

Akademik Kadro Problemi Türkiye’de hukuk sorunu sorunlu bir hukuk eğitimiyle başlıyor. Ülkemizde toplam 91 tane hukuk fakültesi bulunuyor. Bir hukuk fakültesinde ortalama 15 ana bilim dalı bulunmaktadır ve her ana bilim dalı için en az 1 profesör kadrosu gerektiğini varsaysak bir hukuk fakültesi kurmak için en az 15 profesöre ve ideal olarak da 30 profesöre […]

Atamer Hukuk

Dosya Numaralandırma Sistemi Önerimiz

As part of our vision we also aim to enable businesses and individuals across India with tools to participate in the huge digital supply chain opportunity of the future. Over 5000 businesses have already partnered with Delhivery and have access to our infrastructure and technology.