Kategori: Hukuk Muhakamesi

Atamer Hukuk

HMK Madde 49 Eleştirisi

HMK Madde 49 HMK’daki çok sayıda sorunlu maddeden birisi de madde 49’dur. “Hakimin Hukuki Sorumluluğu” başlığı altında düzenlenmiş olan 49. madde hakimlerin kusurlu yargılama faaliyetinden dolayı devlet aleyhine tazminat davası açan ve davası esastan reddedilen kişiye 5.000 TL’ye kadar disiplin para cezası verilmesini öngörmektedir. Madde metni şu şekildedir: “Dava esastan reddedilirse davacı, 500 Türk Lirasından […]

Atamer Hukuk

HMK’daki Tutuklama Yetkisi

HMK ve Tutuklama Çok sayıda hata barındıran Hukuk Muhakemesi Kanunu’nda (HMK) son derece garip bir şekilde iki ayrı maddede özel hukuk hakimine genel tutuklama yetkisi verilmiştir. Bunlardan birincisi duruşma düzenine ilişkin HMK’nın 151/3 maddesi, diğeri ise yalan tanıklığa ilişkin HMK’nın 264/2 maddesidir. HMK’daki tutuklamaya ilişkin bu maddeler Anayasa ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ile çelişen […]