Kategori: Ceza Muhakemesi

Atamer Hukuk

Arama Kararlarındaki CMK Hatası

Arama & El Koyma Kararı Çok sayıda hata barındıran CMK’daki dikkat çekici bir başka önemli yanlış ise arama el koyma kararlarını düzenleyen CMK 119(2) maddesidir. Bu madde arama kararında bulunacak detay olarak aşağıdaki üç unsuru belirtmiştir. • Aramanın nedenini oluşturan fiil, • Aranılacak kişi ve aramanın yapılacağı adres, • Kararın geçerli olacağı süre. İlk bakışta […]

Atamer Hukuk

Doğrudan ve Çapraz Sorgu

Çapraz Sorgu Çapraz sorgu esasen Anglosakson hukuk sistemlerinde mevcut olan bu nedenle Türkiye’de pek iyi bilinmeyen hukuki kavramlardan birisi. Nitekim çapraz sorgu denince sanki tanığın veya sanığın adeta çapraz ateşe tutulur gibi her iki taraftan çapraz sorulara tabi tutulması veya soru-cevap şeklinde ardışık sorular sorulması akla gelebiliyor. Aslında çapraz sorgu bir tarafın tanığına karşı taraf […]

Atamer Hukuk

CMK’daki Hatalı Tutuklama Sistemi

Tutuklama Sistemindeki Yanlışlıklar Kötü yazılmış ceza yasalarımız nedeniyle çok uzun yıllardır tutuklama kurumu ülkemizde çalışmıyor ve tutuklamalar peşin verilen cezaya dönüşüyor. CMK’daki sığ düzenlenmiş kefalet (güvence) kurumu adeta süs olsun diye kanuna konulmuş gibi neredeyse hiç uygulanmıyor. Kaçma şüphesi ve delil karartma şüphesi gibi saçma sapan soyut sebepler ve ihtimaller güya tutuklama gerekçesi oluyor ve […]